Att kunna vila i vetskapen om att livet är en enda lång möjlighet till utveckling genom utmaningar måste vara den största gåvan.

När man i sorg, smärta och vrede ändå acceptera det som är, och vill och vågar förändra det man kan – det är då som lugnet och den inre styrkan ger svalka till oroligt sinne.