Nya studier visar att dom förändringar i hjärnan som utmattningssyndrom ger är helt reversibla, alltså man får inga kvarstående men. Men det krävs att man gör en förändring för att bli frisk.

När en person som inte lider av utmattningssyndrom blir utsatt för stress så blossar stressen upp och försvinner sedan lika fort igen. Hos en person med utmattningssyndrom tar det mycket längre tid att återhämta sig, och allting blir därför mycket jobbigare.
– Vi ser förändringar i hjärnan som motsvarar de symtom som personer med utmattningssyndrom rapporterar. Men i de nya studierna så finns inte de förändringarna kvar efter tillfrisknandet och det är väldigt glädjande, säger leg psykolog och fil doktor Kerstin Jeding vid Stressmottagningen i Stockholm.

Men för att få tillbaka sina förmågor måste man göra förändringar. Och första steget är att förstå att man är sjuk, vilket kan vara nog så svårt. När man väl har förstått det så måste det få ta tid att läka, i regel minst ett år med vila och rehab.
– Det är en stenålderskropp vi har och det är en lång process att komma tillbaka igen. Det stora problemet ligger i var vi ligger på en samhällelig nivå, och även om vi tycker att samhället borde ta ansvar för det här samhällsproblemet så är det inte så. Alltså måste patienten själv lära sig hantera sin egen stress, säger Kerstin Jedling.

Stressen kan komma från olika håll. Det vanligaste är från jobbet, men det kan också vara sjukdomar i familjen eller känslomässiga trauman som gör att det blir överbelastning i hjärnan. Kroppen reagerar på olika sätt med tryck över bröstet, svårt att andas, koncentrationssvårigheter eller glömska.
– De kognitiva symtomen är vanliga. Vissa kan en dag helt plötsligt inte hitta hem, vilket är väldigt skrämmande. Ökad vardagsglömska är vanlig.

Svaret är vila och återhämtning, men vad det innebär är olika för olika personer. De första veckorna kanske det bara innebär att man sover så mycket man vill, äter när man vill och inte gör någonting. Men sen måste man aktivera sig. Att bara vila bryter ner oss och därför måste varje person som drabbats hitta sin balans mellan aktiviteter och återhämtning.
– Man måste förändra något. Om det innebär att gå ner i arbetstid, byta arbetsuppgifter eller sluta med någon hobby, det är olika. Det som förändras kan också vara du själv, att du förhåller dig på ett annat sätt till ditt arbete eller din livssituation. Men om man inte förändrar något utan går tillbaka till samma situation får man samma resultat, säger Kerstin Jeding.

Expertens 4 tips för att inte drabbas

* Använd huvudet och kroppen växelvis. Om du använder huvudet mycket på jobbet, gå en promenad eller gå och träna efter jobbet.

* Gör det inte för svårt. Om du gillar att sticka så sticka något enkelt. Ett för svårt mönster kan bli en överbelastning, ett enklare är återhämtning.

* Gör en sak i taget. Inte laga mat, hjälpa barnen med läxor och lösa korsord samtidigt. Då blir det överbelastning. Vila i att fokusera på en sak i taget.

* Hur mycket matar du dig med stimuli? Kolla inte telefonen så fort du står och väntar i en kö eller har en minut över. Vila hjärnan en stund.